top of page

ALLA HAR RÄTT
TILL
TRYGGHET

SKYDDSHEMMETS KRISTELEFON 24H
06 312 9666

ÖSTERBOTTENS SKYDDSHEM

På skyddshemmet erbjuder vi dygnetrunthjälp till dem som upplevt familje- och närståendevåld, eller hot om sådant våld.

AVOKKI

Genom Avokkis öppenvårdstjänster med låg tröskel, stöder och hjälper vi dem som upplevt och dem som utövat familje- och närståendevåld.

SEPARATIONSARBETE   I BARNFAMILJEN

Genom separationsarbetets öppenvårdstjänster med låg tröskel, erbjuder vi stöd till familjer där föräldrarna har separerat eller överväger separation.

KÄNN DET EKONOMISKA VÅLDET - PROJEKTET

Frågor kring ekonomiskt våld och dess konsekvenser.

FÖLJ OSS:

bottom of page