top of page

ALLA HAR RÄTT TILL
TRYGGHET

SKYDDSHEMMETS KRISTELEFON 24H
06 312 9666

ÖSTERBOTTENS SKYDDSHEM

På skyddshemmet erbjuder vi dygnetrunthjälp till dem som upplevt familje- och närståendevåld, eller hot om sådant våld.

AVOKKI

Genom Avokkis öppenvårdstjänster med låg tröskel, stöder och hjälper vi dem som upplevt och dem som utövat familje- och närståendevåld.

SEPARATIONSARBETE   I BARNFAMILJEN

Genom separationsarbetets öppenvårdstjänster med låg tröskel, erbjuder vi stöd till familjer där föräldrarna har separerat eller överväger separation.

KÄNN DET EKONOMISKA VÅLDET - PROJEKTET
(slutar sommaren 2024)

Frågor kring ekonomiskt våld och dess konsekvenser.

BLI MEDLEM

KONTAKTUPPGIFTER / STYRELSEN

STÖD VÅR VERKSAMHET

FÖRENINGEN

bottom of page