top of page

DU ÄR INTE ENSAM

SKYDDSHEMMETS KRISTELEFON 24H
06 312 9666

Österbottens
skyddshem

Österbottens skyddshem erbjuder hjälp för personer eller familjer som har upplevt våld i nära relationer, eller hot om sådant våld.  

Öppenvårdsenhet Avokki

Öppenvård - Bemöter familjer som upplever familje- och närståendevåld eller personer som själva använt våld. Barn, vuxna och ungdomar är välkomna.

Känn det ekonomiska våldet

Frågor kring ekonomiskt våld och dess konsekvenser.

www.taloudellinenvakivalta.fi

Separationsarbete i barnfamiljer

Hjälp och stöd för barn, unga och vuxna vid separation.

FÖLJ OSS:

bottom of page