top of page

SEPARATIONSARBETE I BARNFAMILJER

Anchor 1

Våra tjänster

Våra kamratstödsgrupper

Föräldrarnas separation innebär en stor förändring för alla familjemedlemmar. Nästan hälften av alla gifta par väljer att skiljas. Det betyder att ca 16 000 barn upplever separation varje år. När man räknar med separationer utöver skilsmässor blir siffran ännu större. 

Separationsarbete i barnfamiljer

Vårt mål är att erbjuda stöd och hjälp åt familjer där föräldrarna har separerat eller ska separera. Vi erbjuder olika stödformer, så som stödgrupper och samtalsstöd åt barn, ungdomar och vuxna. Man får komma och diskutera enskilt, tillsammans som par eller familj.

Separationsarbete i barnfamiljen stöds av Social- och hälsoorganisationernas understödscentral STEA. Våra tjänster är avgiftsfria för våra klienter.

Tidsbeställning och rådgivning

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns,

välkommen att ta kontakt!"

bottom of page