top of page

ÖSTERBOTTENS
SKYDDSHEM

Turvakodin palvelut
Turvakodin tilat
Turvakotiin lähteminen

Skyddshemmets
kristelefon
06 312 9666

24/7

THL-TURVAKOTI-INFOGRAAFI-SVE_korjattu_palasina-5.jpg

Bild: THL

Österbottens skyddshem 

Skyddshemmets kristelefon har jour dygnet runt 06 312 9666

I en akut situation ring 112

Tjänster

Skyddshemmets tjänster är gratis och avsedda för alla som har upplevt eller hotats med våld i nära relationer, oavsett kön eller ålder . Våld i en nära relation är våld som utövas av en nuvarande eller tidigare make eller partner, ett barn eller ett barn till en make, en förälder, en närstående släkting eller annan närstående.
Läs mer om våld i nära relationer och olika former av våld
här.

Skyddshemmet är tänkt som en trygg fristad för en kortare tid, under en akut kris och hit kan man söka sig ensam eller tillsammans med barn, oavsett bostadsort. Klientperiodens längd i skyddshemmet är specifik för varje klient och avtalas med personalen. På grund av det planerade arbetet är förhoppningen att klienten ska binda sig till en klientperiod i minst en vecka. Klienten kan dock alltid avsluta perioden om hen så önskar.

Här erbjuds omedelbar krishjälp, tryggt boende dygnet runt samt psykosocialt stöd, rådgivning och information om olika serviceformer, relaterat till den akuta situationen. På skyddshemmet kan den som upplevt våld diskutera enskilt med en anställd som är specialiserad på våldsarbete. Dessutom får klienten stöd och vägledning i att ordna praktiska ärenden (t.ex. att hitta lägenhet).

Under klientperioden bedöms risken för våld genom samtal gällande våld och med hjälp av olika metoder, till exempel Marak-riskbedömningsformulär.

Varje klient tilldelas en personlig handledare, som ansvarar för klientprocessen. Alla handledarna arbetar dock i tur och ordning med klienter, utför våldsarbete och erbjuder servicerådgivning.

Vi samarbetar professionellt med andra aktörer och hjälper klienten att hitta nödvändiga tjänster för tiden efter klientperioden på skyddshemmet.

 

Service som ges klienten eller familjen på hemmaplan kan fortsätta under klientperioden på skyddshemmet. Till exempel kan en familj behöva använda tjänster såsom barnomsorgshjälp, under tiden föräldern uträttar ärenden. Under skyddshemsperioden kan klientens familj om möjligt, fortsätta gå till arbete, daghem och skola.

På skyddshemmet arbetar man inte med våldsutövaren. Hen kan ledas till en annan tjänst, som föreningens öppenvårdsenhet Avokki som också hjälper personer som har utövat våld.

Det finns inga mediciner för klienter på skyddshemmet och vi tillhandahåller ingen medicin/sjukvård. Ta därför vid behov egen medicin med.

Husdjur är inte tillåtna på skyddshemmet, men vi har frivilliga som kan erbjuda skötsel och ett tillfälligt hem för husdjuret.

 

Turvakodin esteettömyys
Kriisipuhelin

Att komma till skyddshemmet

Om avresan till skyddshemmet sker lugnt, så kan du packa t.ex. kläder, toalettartiklar, mediciner, identitetshandlingar, bankkort- och koder, nycklar samt telefon och laddare. Om du har barn med dig, packa även det som är nödvändigt för dem, såsom viktiga gosedjur, sovkläder, ordentliga kläder och mediciner.

Man kan när som helst åka till skyddshemmet på eget initiativ. Klienter hänvisas till skyddshem även via myndighetstjänster samt via hälso- och socialvårdstjänster. Du kan komma när som helst på dygnet. Om situationen tillåter rekommenderar vi att du ringer 06 312 9666 i förväg för att bekräfta platsen. Om skyddshemmet är fullt, hänvisas kunden till ett annat tillgängligt skyddshem.

 

Skyddshemmets utrymmen

Österbottens skyddshem har 6 klient/familje-platser. Varje klient/familj har sitt eget rum. De gemensamma utrymmena inkluderar ett vardagsrum, kök, dusch/bastu, ett grovkök och ett lekrum för barn. Mat, nödvändiga toalettartiklar, sängkläder, handdukar och tvättmöjligheter ingår i skyddshemtjänsten. Du kan se bilder på våra lokaler här .

 

Tillgänglighet på skyddshemmet

Parkering på skyddhemmets innergård är avsedd endast för fastighetens personal med parkeringsbricka. Det finns gratis parkeringsplatser nära skyddshemmet. Ledsagare kan dock stanna i omedelbar närhet av entrén. Framför entrén finns en platå dit både trappor och ramp leder, för dem som använder hjälpmedel eller barnvagn. Ytterdörrarna öppnas inte automatiskt och är inte lätta att öppna med bara en hand.

Skyddshemmet ligger på andra våningen och kan nås med både trappor och hiss. I de gemensamma utrymmena kan man röra sig med hjälpmedel och det finns en tillgänglig toalett. Trösklarna till klientrummen är 20 mm höga.

Du kan fråga mer om skyddshemmets tillgänglighet av vår personal per telefon: 06 312 9666.

Kristelefon

Skyddshemmets kristelefon är till för alla som blivit utsatta för våld eller upplevt hot om våld i nära relationer. Uppringarens situation kartläggs och klienten hänvisas antingen till skyddshemmet eller till annan tjänst. Även anhöriga till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver rådgivning gällande närståendevåld, kan ringa till skyddshemmet.

Nollinjen 080 005 005 är en nationell, avgiftsfri hjälptelefon för alla som blivit utsatta för våld eller upplevt hot om våld i nära relationer. Även anhöriga till personer som utsatts för våld eller yrkespersoner och myndigheter som behöver rådgivning gällande närståendevåld, kan ringa Nollinjen.

cropped-nollalinja_hero_fi_1280x663px.jpg

Skyddshemmet är alltid öppet.

bottom of page