top of page

AVOKKI

Anchor 1

Öppenvårdsenhet Avokki

Avokkis tjänster

  • Enskilda samtal

  • Stöd per telefon

  • Samtal för hela familjen eller par 

  • Stöd i föräldraskapet

  • Känslo- och trygghetsfärdigheter 

  • Stödgrupper

  • Frivilligverksamhet (mieskaveritoiminta)

  • Skolningar och föreläsningar för samarbetspartners

 

Livet medför olika kriser som man inte alltid kan vara förberedd på. Det kan exempelvis handla om våld i parrelationen, skilsmässa, sjukdom, en närstående som får en fängelsedom eller ett dödsfall som leder till kris, smärta eller orkeslöshet.

På Avokki arbetar sakkunniga med olika former av familje- och närståendevåld, utmaningar i föräldraskapet, problem i parförhållandet och kriser som kan uppstå i livet. De som arbetar på Avokki erbjuder hjälp och stöd åt alla i familjen; den som blivit utsatt för våld, våldsutövaren och även för barn och ungdomar som bevittnat våld. Stöd erbjuds också om du själv är orolig över hur du använder våld eller är rädd för att börja använda våld.

Det viktigaste är att våldet slutar, samt att de som upplevt och vittnat våldet är i säkerhet. Avokki erbjuder lågtröskelverksamhet i form av öppenvård. Avokki är en neutral plats dit man kan komma och prata. Genom att boka en tid hit, kan du komma och bearbeta och få ordning på de känslor som våldet väckt, samt hitta nya lösningar för att komma vidare i livet.

 

Värdegrunden för vårt arbete är tillit, trygghet, respekt för alla och deltagande relationer. Våra tjänster är kostnadsfria.

Tidsbeställning och telefonrådgivning

heli n.jpg

Heli
050 330 4372

Linda foto - Färg.jpg

Linda
040 772 6078 

Milla
050 330 2394

Linda arbetar enligt följande:
Jämna veckor må-ti
Ojämna veckor må-ons

Skyddshemmet är öppet dygnet runt och

vid Avokki kan man få stödsamtal.

bottom of page