top of page

BARNET VILL PRATA

I stödgruppen får barnen öppet uttrycka tankar och
känslor kring föräldrarnas separation.

Stödgrupp för barn med skilda föräldrar

Stödgruppen Barnet vill prata är en grupp för barn vars föräldrar har separerat. Gruppen riktar sig till barn i 5 - 11års ålder. I stödgruppen får barnen möjlighet att träffa andra barn med liknande erfarenhet och samtidigt upptäcka att de inte är ensamma i situationen. Under träffarna är barnen och deras upplevelser i fokus. Syftet är att barnen får dela sina tankar och känslor och får upplevelser som stärker barnets självkänsla. I stödgruppen behandlas olika teman gällande separationen med hjälp av bland annat lek, sagor, spel och pyssel. Under varje träff serveras mellanmål.

 

I en stödgrupp ryms 4 - 8 barn. Vi strävar till att åldersskillnaden på barnen i samma grupp är max 2-3 år för att kunna ha ett åldersrelaterat innehåll. För att barnet ska kunna delta i gruppen krävs båda föräldrarnas samtycke. Gruppledarna kontaktar båda föräldrarna innan gruppstart och efter sista gången. Gruppen är avgiftsfri.

Kontaktuppgifter

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

Erovertaistukiryhmä lapsille iässä 7-9.jpg

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns,

välkommen att ta kontakt!"

bottom of page