top of page

STÖDGRUPP FÖR FÖRÄLDRAR

När parförhållandet tar slut fortsätter föräldraskapet livet ut

Stödgrupp för föräldrar

Föräldrastöd är en stödgrupp för föräldrar som har separerat eller tagit beslut om att separera och vill fundera över föräldraskapet samt barnens situation. Det gemensamma föräldraskapet upphör inte fastän parrelationen tar slut. Det är viktigt att finna nya tillvägagångssätt som skyddar barnets tillväxt och utveckling.

 

Stödgruppen främjar det gemensamma föräldraskapet som fortsätter efter separationen. Förutsättningen är att föräldrarna är villiga att samarbeta i frågor som rör barnets liv. Stödgruppen erbjuder möjlighet att dela tankar, känslor och eventuell oro angående det gemensamma föräldraskapet.

Teman som diskuteras i gruppen

  • Förändringar i den vuxnas och barnets liv efter separationen

  • Gemensamt föräldraskap

  • Barnets känslor och behov vid separationen

  • Föräldraskapet och barnens vardag

  • Samspel mellan föräldrar

  • Från problem till lösningar

  • Sociala nätverk

  • Nya förhållanden och föräldraskapet

 

Öppen anmälan, anmäl dig nu, vi ordnar grupper direkt då det finns tillräckligt många intresserade!

I en stödgrupp ryms 4 - 10 deltagare. Gruppledaren träffar alla deltagare en gång före gruppen börjar. Vi tar inte med nya deltagare till gruppen efter att den startat. Makar eller före detta makar har inte möjlighet att delta i samma stödgrupp. Vi träffas åtta gånger, en gång i veckan. Träffarna varar 2,5 h per gång och innehåller fika.

Kontaktuppgifter

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns, välkommen att ta kontakt!"

bottom of page