top of page

KOM MED

Visste du att hemmet fortfarande är
den mest otrygga platsen för många barn idag?

Som medlem i vår förening stödjer du vårt arbete genom att möjliggöra hjälp för de som utsätts för familjevåld, samt barnfamiljer som går igenom skilsmässa. Ditt stöd hjälper oss även att kunna sprida kunskap om ekonomiskt våld till professionella 

 

Medlemskapsavgiften är 15 eur / år.

Som medlem:

  • tar du ställning till att de barnfamiljer som bor nära dig bör få hjälp. Tillsammans är vi starkare!

  • får du två gånger per år ett elektroniskt medlemsbrev gällande föreningens aktuella saker och händelser

  • har du möjlighet att delta och påverka utvecklingsarbetet i föreningen på våra årsmöten eller när vi ordnar ’kvällste-träff’ en gång per år

  • får du den elektroniska medlemstidningen Enska fyra gånger per år, som

      Förbundet för Mödra- och Skyddshem ger ut

  • är du alltid välkommen att delta i olika evenemang som ordnas av föreningen

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page