top of page

BLI MEDLEM

Om du vill bli medlem, vänligen fyll i ansökningsformuläret på denna sida.

Ansökan kommer att skickas elektroniskt till verksamhetschefen, som kommer att ta med den till nästa styrelsemöte för behandling. 

De kontaktuppgifter du lämnar kommer att föras in i det elektroniska Sense-systemet som upprätthålls av Förbundet för mödra- och skyddshem. 

Förbundet för mödra- och skyddshem kommer endast att få dina namn- och adressuppgifter från föreningen i syfte att skicka Enska-tidningen när ditt medlemskap har trätt i kraft.

Om en medlem vill avsluta sitt medlemskap ska ett skriftligt meddelande skickas till verksamhetschefen. I detta fall kommer medlemmens uppgifter att passiviseras i systemet och kommer inom kort att raderas under ledning av förbundet.

Ansökan om medlemsskap

Tack för att du ville

bli medlem!

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page