top of page

BLI MEDLEM

Om du vill bli medlem, vänligen fyll i ansökningsformuläret på denna sida.

Ansökan kommer att skickas elektroniskt till verksamhetschefen, som kommer att ta med den till nästa styrelsemöte för behandling. 

De kontaktuppgifter du lämnar kommer att föras in i det elektroniska Sense-systemet som upprätthålls av Förbundet för mödra- och skyddshem. 

 

Förbundet för mödra- och skyddshem kommer endast att få dina namn- och adressuppgifter från föreningen i syfte att skicka Enska-tidningen när ditt medlemskap har trätt i kraft.

 

Om en medlem vill avsluta sitt medlemskap ska ett skriftligt meddelande skickas till verksamhetschefen. I detta fall kommer medlemmens uppgifter att passiviseras i systemet och kommer inom kort att raderas under ledning av förbundet.

Ansökan om medlemsskap

Tack för att du ville

bli medlem!

bottom of page