top of page

FÖR PROFESSIONELLA

Vi erbjuder till yrkesverksamma, organisationer och utbildningsinstitutioner

  • konsultation gällande våldsarbete

  • presentation av verksamheten och tjänster (utbildningsinstitutioner, arbetsplatser, evenemang)

  • praktikplatser för studeranden inom branschen

 

Boka gärna presentation av vår verksamhet i god tid, innan datumet ni önskar, på grund av vår arbetsskiftsplanering. Det går även bra att boka tid för presentation digitalt.

Kontaktuppgifter längst ner på denna sida.

 

Studerande

Vi tar emot praktikanter bl. a. från yrkeshögskolor med social- och hälsovårdsutbildning (socionom, sjukskötare, hälsovårdare) till föreningens olika arbetsformer. Vi tar i första hand emot andra- och tredjeårsstuderanden för praktik. Kurser relaterade till våldsarbete ser vi som meriterande.

Praktikförfrågningar och ansökningar riktas till verksamhetschefen eller skyddshemmets ledare/socialarbetare. Du kan bifoga din CV till ansökan och kort förklara varför du skulle vilja utföra din praktik i vår förening.

OBS! INTE FÄRDIGSKRIVET: Vi har möjlighet att ta emot ca 1 - 3 praktikanter per termin, praktikplatserna delas ut efter intervju. Vi hoppas att praktikperioden på skyddshemssidan pågår i minst 6 veckor. Under praktiken har studeranden möjlighet att bekanta sig med andra arbetsformer i föreningen.

De anställda i föreningen, samt praktikanter är skyldiga att ha vaccinskydd enligt 48 § smittskyddslag och bör vara giltigt innan man påbörjar arbete eller praktik.

 

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef
Britt-Marie Hakala 050 542 9422 / britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page