top of page

EXTRAMORMOR VERKSAMHET

En extramormor fungerar som en frivillig stödperson åt ett barn som genomgått en separation. Verksamhetens mening är att bidra med glädje - till den frivillige, barnet och familjen. 

Verksamhetens beskrivning

Extramormor (man kan också vara extrafarfar eller extrafadder) är en frivillig stödperson, som får en stödpersonsutbildning från Vasa mödra- och skyddshem ry. Extramormor fungerar som en stödperson i en familj som genomgått en separation. Behovet av en extramormor kan komma om föräldern upplever att familjen inte har ett nätverk, där det finns anhöriga som de kan fråga hjälp av.

Det kan också hända att familjens sociala nätverk är litet eller att de bor på en annan hemort och vännerna finns inte nära. En extramormor är i första hand barnets stödperson, men vid behov kan hon fungera som stödperson för föräldern också. Träffarna bestäms utifrån vad extramormor och barnet vill göra tillsammans. Det är viktigt att hitta en regelbundenhet som passar in i allas vardag.

Verksamhetens innehåll

Frivilligverksamheten ordnas så att en handledare från Separationsarbetet i barnfamiljer träffas tillsammans med föräldern och diskuterar familjens situation och hurudant stöd de önskar. Vid behov kan man träffas flera gånger. Syftet är att hjälpa och stödja föräldern att hantera separationen tillsammans med en professionell. Träffar kan också ordnas hemma hos familjen.

 

Efter det första mötet med familjen kontaktas en extramormor/fadder som gått stödpersonsutbildningen, om familjen är intresserad av att få en stödperson. Den anställda ordnar en gemensam träff, där föräldern och extramormorn/faddern får träffas. Även barnen får delta om föräldern tycker så, annars ordnas ett skilt tillfälle där barnet får träffa stödpersonen. När vi träffas går vi genom extramormorns/fadderns principer, skyldigheter och rättigheter.

Principerna är

  • Stödpersonsverksamheten är frivillig och ersättningslös

  • Stödpersonen har deltagit i stödpersonsutbildningen (15 h) och har ingen brottslig historik

  • Stödpersonen och föräldern kommer överens om spelreglerna

  • Stödpersonen fungerar i första hand som en vän åt barnet

 

 

Kriterier för att bli stödperson

För att bli en extramormor ska du vara en vanlig, trygg och pålitlig vuxen. Ålder, utseende, nationalitet, yrke eller annan personlig information har ingen betydelse. Var och en kan komma som man är. Det viktigaste är att man kan bemöta olika människor, har tid och intresse att dela fritiden med någon annans barn. Alla som är intresserade av att vara stödpersoner intervjuas enskilt. Stödpersonen behöver uppvisa ett brottsregisterutdrag.

Varamummotoiminnan logo

 "Föräldraskapet slutar ej fastän parförhållandet tar slut - stöd finns,

välkommen att ta kontakt!"

bottom of page