top of page

STÖD VÅR VERKSAMHET

Du kan hjälpa till genom att donera!

Donationer är viktiga för oss så att vi kan fortsätta detta viktiga arbete. Hjälp oss att hjälpa!

 

Ekonomisk donation:

Mottagare: Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry.

Kontonummer: FI75 5670 0820 1871 83

 

Ett varmt tack för donationen!

 

 

Tillstånd för penninginsamnling

Tillståndet beviljats Vaasan ensi- ja turvakoti – Vasa mödra- och skyddshem ry 11.04.2024. 

FO-nummer 0796070-9.  

 

Kerätyt varat käytetään lasten ja perheiden auttamiseen, vanhemmuuden tukemiseen sekä näihin tähtäävien toimien suunnitteluun ja kehittämiseen. Varoja voidaan käyttää yhdistyksen eri toimintamuotojen (kriisi- ja lähisuhdeväkivaltatyö, ero lapsiperheessä -työ, turvakoti, vapaaehtoistyö, kansalaistoiminta) piirissä olevien lapsiperheiden kustannuksiin ja välttämättömiin akuutteihin hankintoihin. Rahankeräysvaroilla myös mahdollistetaan erilaisia hyvinvointia tukevia retkiä, leirejä, virkistystoimintaa, tempauksia ja tapahtumia tai niiden järjestämistä lapsiperheille, yhdistyksen vapaaehtoisille, jäsenille ja työntekijöille. Varoja voidaan käyttää myös asiakastilojen kunnostamiseen sekä lelu-, vaate-, askartelu- ja kodintarvikehankintoihin. Lisäksi varoja voidaan käyttää yhdistyksen viestinnän toteutukseen, kehittämiseen ja materiaalin tuottamiseen sekä yhdistyksen henkilöstön osaamisen ylläpitoon ja kehittämiseen.

 

Tillstånd RA/2024/677

 

Donationer av kläder eller varor

Om du vill kan du stödja vår verksamhet med kläd- eller varudonationer. Observera att vi endast kan ta emot leksaker, spel, kläder, varor och tillbehör som är nya/ i gott skick, rena och hela. Vi donerar även produkter vidare till hjälpbehövande.

Om du vill donera kläder eller varor, vänligen kontakta ohjaajat@vaasanturvakoti.fi.  När vi har granskat det aktuella behovet kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 

Vid annan typ an donationer eller utvecklande av samarbete, kontakta verksamhetsledare Britt-Marie Hakala via mail britt-marie.hakala@vaasanturvakoti.fi eller +358 50 542 9422.

 

Vi meddelar om våra aktuella donationsbehov på sociala medier.

Gör ett ansvarsfullt val och stöd lokalt familjearbete för barn!

bottom of page