top of page
microphone, recording

PODCAST

Podden behandlar teman relaterade till föreningens tjänster: skyddsrumsarbete, segregation, våld och mötesplatsarbete. Avsnitten kommer också att innehålla intervjuer med experter om olika ämnen från unga.

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page