top of page

AMMATTILAISILLE

Turvakotipalvelut
 

 • Tarkoitettu kaikille lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille sukupuolesta tai iästä riippumatta. Lähisuhdeväkivallan määritelmästä sekä väkivallan eri muodoista voit lukea lisää täältä.

 • Palvelu on asiakkaalle maksutonta

 • Turvakoti on auki ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä

 • Asiakas voi hakeutua turvakotiin oma-aloitteisesti tai muun tahon ohjaamana

 • Turvakotiin voi hakeutua suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse 06 312 9666
  (jos mahdollista, suosittelemme soittamaan etukäteen varmistaaksemme paikkatilanteen)

 • Lyhytaikaista kriisiasumista

 • Turvakotiin voi hakeutua yksin tai lasten kanssa asuinpaikasta riippumatta

 

Tilat

 • 6 asiakas-/perhepaikkaa

 • Asiakas/perhe saa käyttöönsä oman huoneen

 • Kaikille yhteiset tilat ovat olohuone, keittiö, saniteetti- ja saunatilat, kodinhoitohuone sekä lasten leikkihuone

 • Ruoka, välttämättömät hygieniatarvikkeet, liinavaatteet, pyyhkeet sekä pyykinpesumahdollisuus kuuluvat turvakotipalveluun

 • Tilat ovat osittain esteettömät, lisätietoja saat henkilökunnalta

 • Voit katsoa kuvia tiloistamme täältä

Työskentely turvakodissa

 • Turvakotipalvelutarpeen arviointi sekä tarvittaessa ohjaus muun palvelun piiriin

 • Turvakotijakson pituus on asiakaskohtainen ja siitä sovitaan yhdessä
  henkilökunnan kanssa.

 • Suunnitelmallisen työskentelyn vuoksi toivotaan, että asiakas sitoutuisi turvakotijaksoon vähintään viikon ajaksi. Asiakas voi kuitenkin päättää jakson niin halutessaan.

 • Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja palveluohjausta.

 • Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy.

 • Asiakkaalle nimetään omatyöntekijä, joka vastaa asiakasprosessista.

 • Keskustelut väkivaltatyöhön erikoistuneiden työntekijöiden kanssa.

 • Väkivallan riskien arviointi keskustelujen kautta sekä erilaisin menetelmin, kuten Marak-riskinarviointilomakkeen avulla.
  (Huom! Vaasassa ei ole tällä hetkellä toiminnassa Marak-työryhmää)

 • Asiakas saa tukea ja ohjausta käytännön asioiden järjestämiseen (esim. asunnon haku, lähestymiskielto).

 • Asiakkaalle tai perheelle kotiin tarjottavat palvelut voivat jatkua turvakotijakson aikana. Perhe voi esimerkiksi tarvita lastenhoitoapua kotipalvelusta vanhemman asiointikäyntien ajaksi.

 • Turvakodilla ei ole tarjota lastenhoitoapua.

 • Turvakotijakson aikana voi mahdollisuuksien mukaan jatkaa töissä, päivähoidossa ja koulussa käyntiä.

 • Turvakoti ei työskentele väkivallan tekijän kanssa. Hänet voidaan ohjata muun palvelun piiriin kuten yhdistyksen avopalveluyksikkö Avokkiin.

 • Turvakodissa ei ole asiakkaille lääkkeitä emmekä toteuta lääke- /sairaanhoitoa.

 • Pohjanmaan turvakotiin ei voi tuoda lemmikkieläimiä, mutta meillä on vapaaehtoisia, jotka voivat tarjota lemmikille väliaikaisen hoitopaikan.

 • Emme pääsääntöisesti pysty lähtemään asiakkaan mukaan esim. asiointikäynneille emmekä tee kotikäyntejä.

Moniammatillinen yhteistyö

 • Konsultointi lähisuhdeväkivaltaa koskevissa asioissa:
  - turvakodin ohjaajat 06 312 9666
  - sosiaalityöntekijä / turvakodista vastaava 050 522 2224

 • Yhteistyö viranomaisten ja asiakkaan muun palveluverkoston kanssa

 • Verkostopalaverit yhdessä asiakkaan, viranomaisen ja turvakodin henkilöstön kanssa

 • Sosiaalihuoltolain mukainen asiakasdokumentointi sekä tietojen luovutus asiakirjapyyntöä vastaan

Yhdistyksen yhteystiedot löytyvät täältä

THL vastaa turvakotipalvelujen järjestämisestä, palveluverkoston koordinoinnista ja kehittämisestä. Turvakotitoiminnan yleinen johto ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. Turvakotitoimintaa valvovat Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä aluehallintovirastot toimialueellaan.

Turvakotien rahoitusvastuu on valtiolla.

Turvakoti on auki vuorokauden ympäri

vuoden jokaisena päivänä.

bottom of page