top of page

VARAMUMMO-TOIMINTA

Varamummo toimii vapaaehtoisena tukihenkilönä eroperheen lapselle. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa iloa sekä vapaaehtoiselle, lapselle että perheelle.

Varamummotoiminnan kuvaus

Varamummo (voidaan puhua myös varakummista tai varapaapasta) on vapaaehtoinen tukihenkilö, joka saa tehtävään vapaaehtoistyön koulutuksen Vaasan ensi- ja turvakoti ry:ssä. Varamummotoimii tukihenkilönä perheelle, jossa vanhemmat ovat eronneet.

 

Tarve varamummolle/kummille voi syntyä, jos vanhempi kokee, että lähipiirissä ei ole riittävästi läheisiä ihmisiä, joilta pyytää apua. Perhe on esimerkiksi voinut muuttaa toiselle paikkakunnalle eli välimatka omiin sukulaisiin, ystäviin ja lähipiiriin on pitkä.

 

Varamummo/kummi on ensisijaisesti perheen lapsen/lasten tukihenkilö, mutta voi halutessaan toimia myös vanhemman tukena. Varamummon ja lapsen väliset tapaamiset järjestetään sen mukaan, mitä he haluavat yhdessä tehdä. Tärkeintä on löytää rytmi ja säännöllisyys, joka sopii kaikkien osapuolten aikatauluihin.

Vapaaehtoistoiminnan periaatteet

  • tukihenkilönä toimiminen on vapaaehtoista ja vastikkeetonta

  • tukihenkilö on osallistunut tukihenkilökoulutukseen (15 h) eikä hänellä ole rikostaustaa

  • tukihenkilö ja vanhemmat sopivat tapaamisten periaatteista ja pelisäännöistä

  • tukihenkilö on lähtökohtaisesti perheen lapsen ystävä ja työntekijä toimii vanhemman yhteyshenkilönä

  • tukihenkilön ja lapsen tapaamisissa tavoitteena säännöllisyys, esim. 1–4 kertaa kuukaudessa.

Vapaaehtoisen kriteerit

Varamummoksi/kummiksi sopii tavallinen, turvallinen ja luotettava aikuinen. Iällä, ulkonäöllä, kansalaisuudella, ammatilla tai muilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla ei ole merkitystä. Jokainen voi tulla mukaan sellaisena kuin on. Tärkeintä on, että pystyy kohtaamaan erilaisia ihmisiä, ja että on aikaa ja kiinnostusta jakaa arkeaan lapsen kanssa. Kaikki tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneet haastatellaan henkilökohtaisesti. Lisäksi tarkastetaan rikosrekisteriote.

Muuta

Varamummot/kummit koulutetaan kavereiksi, joten jos lapsi tarvitsee erityistä tukea, harrastustoimintaa tai terapiaa/psyykkistä hoitoa, varamummo-toiminta ei vastaa tarpeeseen. Varamummo-toiminta ei myöskään ole palvelutoimintaa, vaan vapaaehtoisuuteen perustuva kaveruussuhde, joten siksi on tärkeää, että sovittuja aikatauluja kunnioitetaan ja kaveruuteen kuuluvista asioista keskustellaan säännöllisesti ja avoimesti. Jos vanhempi tarvitsee eroprosessiin liittyvää keskusteluapua, tulee hänen ensisijaisesti ottaa yhteyttä hankkeen työntekijään.

Miten varamummoksi pääsee tai miten saan perheelleni varamummon?​

Jos haluaa lapselleen varamummon tai haluaisi itse toimia vapaaehtoisena, voi olla yhteydessä Ero lapsiperheessä -hankkeen työntekijöihin. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse ja sähköpostilla. Tämän jälkeen on haastattelu, jossa käydään läpi toiminnan ehdot ja kriteerit tarkemmin, sekä tarkistetaan perheen ja vapaaehtoisen soveltuvuus toimintaan.
 

Varamummotoiminnan logo

"Vanhemmuus ei pääty vaikka parisuhde loppuisikin —  apua saa ja kannattaa hakea"

bottom of page