top of page

VANHEMMAN
NEUVO

Vanhempien vertaisryhmässä käsitellään
eron jälkeistä vanhemmuutta sekä sitä, miten lisättäisiin
kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia.

Vaikka parisuhde päättyy, yhteinen vanhemmuus jatkuu läpi elämän. Vanhempien on löydettävä uusia käytäntöjä, jotka turvaavat lapsen kasvun ja kehityksen sekä molempien vanhempien vanhemmuuden säilymisen lapsen elämässä. Lapsen hyvinvoinnin turvaamisen asettaminen yhteiseksi tavoitteeksi luo hyvät edellytykset vanhemmuussuhteen rakentumiselle eron jälkeen.

Mikä vanhempien vertaisryhmä on?

Vanhemman neuvo -vertaisryhmän avulla tuetaan vanhemmuuden säilymistä ja vanhempien välistä yhteistyötä erotilanteessa. Työskentelyn lähtökohtana on molempien vanhempien läsnäolon turvaaminen lapsen elämässä. Eroprosessia ja eron jälkeistä vanhemmuutta käsittelevän tiedon avulla voidaan auttaa vanhempia jäsentämään uutta elämäntilannetta, ymmärtämään ja työstämään tunteitaan ja oivaltamaan niiden vaikutuksia ajatteluun, mielikuviin sekä käyttäytymiseen.

 

Ryhmässä vanhemmat saavat mahdollisuuden jakaa ajatuksiaan, tunteitaan ja pelkojaan eron jälkeisestä vanhemmuudesta sekä keskustella luottamuksellisesti muiden samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.

 

Tietoisuuden lisääntyminen omista toiminta- ja vuorovaikutustavoista antaa tilaa vaihtoehtoisille tavoille toimia ja sen myötä on mahdollista löytää uusia tapoja kohdata lapsi sekä entinen puoliso.

Kokoontumisten teemat

  • Eron tuomat muutokset aikuisen ja lapsen elämässä

  • Yhteinen vanhemmuus

  • Lapsen tunteet ja tarpeet vanhempien erotessa

  • Vanhemmuus ja lapsen arki

  • Vuorovaikutustavat

  • Ongelmista kohti ratkaisuja

  • Sosiaaliset verkostot

  • Uudet suhteet ja vanhemmuus

Kenelle ryhmä sopii?

Mukaan mahtuu 4-10 osallistujaa, joita haastatellaan ennen ryhmän alkua. Ryhmän käynnistyessä siihen ei enää oteta mukaan uusia osallistujia, vaan ryhmä on tämän jälkeen suljettu. Puolisot tai entiset puolisot eivät voi osallistua samaan Vanhemman neuvo -ryhmään. Ryhmä kokoontuu viikon välein yhteensä kahdeksan kertaa. Yhden tapaamisen kesto on 2,5 tuntia sisältäen kahvitauon.

Miten ryhmään pääsee?

Ryhmään on jatkuva ilmoittautuminen ja uusi ryhmä aloitetaan sitä mukaan, kun osallistujia on tarpeeksi. Ilmoittautua voi soittamalla tai lähettämällä sähköpostia.

 

Yhteystiedot

Sam 044 773 2431

Tilda 044 726 2452

erotyo@vaasanturvakoti.fi

"Vanhemmuus ei pääty vaikka parisuhde loppuisikin —  apua saa ja kannattaa hakea"

bottom of page