top of page

Kiinnostaako sinua väkivalta- ja turvakotityö?

Vaasan ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua ja avopalveluita perhe- ja lähisuhdeväkivallan kaikille osapuolille kolmen eri toimintamuodon voimin.

Yhdistyksellä on Pohjanmaan turvakoti, Avopalvelu Avokki (väkivaltatyö), avopalvelu ero lapsiperheessä työ, sekä taloudellinen väkivalta hanke tutuksi.

 

Turvakoti on tarkoitettu lähisuhteessaan väkivaltaa kohdanneille lyhytaikaiseksi turvapaikaksi, jossa turvallisen asumisen lisäksi tarjotaan tukea kriisistä selviytymiseen ja mahdollisuutta irtautua väkivaltakierteestä ammattihenkilöstön avustamana sukupuolesta tai iästä riippumatta. Turvakodin henkilöstö ylläpitää myös 24/7 perhe- ja lähisuhdeväkivallan kriisipuhelinta.

Haemme nyt kahta ohjaajaa vakituiseen työhön turvakodin yksikköömme.

Toimet alkavat 1.6.2024 ja toinen 1.7.2024, tai sopimuksen mukaan.

Hakuaika molempiin toimiin umpeutuu 30.4.2024.

 

Pohjanmaan turvakoti on 6-perhepaikkanen turvakoti Vaasassa. Henkilöstöön kuuluu 7 kolmivuorotyötä tekevää ohjaajaa. Turvakodissa tehtävästä työstä vastaa sosiaalityötekijä. Turvakodissa tehtävään asiakastyöhön kuuluu asiakkaan auttaminen eri tavoin hänen akuutissa kriisitilanteessaan. Auttaminen perustuu asiakkaiden kanssa käytäviin kriisikeskusteluihin, asiakkaan tukemiseen, palveluohjaukseen sekä käytännön asioiden hoitamisessa auttamiseen. Henkilöstö huolehtii myös kodinhoidollisista tehtävistä.

 

Tarjoamme moniammatillisen tiimin ja esihenkilön vankan tuen, kattavan perehdytyksen ja mahdollisuuden mentoriin, säännöllisen työnohjauksen, hyvät ja monipuoliset kouluttautumismahdollisuudet, työkykyä ylläpitävää toimintaa ja työterveyshuollon. 


Ohjaajan tehtävään edellytämme sosiaali- tai terveysalan AMK-koulutusta. (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 1103/2018).
Turvakodissa työskentely edellyttää erinomaisia tiimi- ja vuorovaikutustaitoja sekä taitoja vastata kriisityöstä. Suomen ja ruotsin kielen taito ovat tehtävässä välttämättömiä ja muu kielitaito on eduksi.

Työ on kolmivuorotyötä.

 

Työhön valitun tulee esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Hakijalla tulee olla hygieniapassi. Turvakotityössä edellytetään tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotesuojaa. Työntekijä voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus tehtävässä toimiessa (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 §8). Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta, palkkaluokka G24. Koeaika 4-6kk.

 

Hakemukset ansioluetteloineen osoitteeseen: toiminnanjohtaja@vaasanturvakoti.fi

Otsikoituna: HAKEMUS-Turvakotiohjaaja. Hakuaika päättyy 30.04.2024

 

Lisätietoja ohjaajan tehtävistä antaa yhdistyksen toiminnanjohtaja, 050 5429422.
 

Vaasan ensi- ja turvakoti ry on voittoa tavoittelematon lastensuojelujärjestö. Järjestömme asiantuntijuus rakentuu väkivaltatyön, eroauttamistyön sekä taloudellisen väkivallan ammatilliseen osaamiseen. 

bottom of page