top of page

Vaasan ensi- ja turvakoti ry tuottaa turvakotipalvelua yhtenä THL:n palvelutuottajana, sekä avopalveluita STEANn rahoittamana.

Turvakoti tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista sekä akuuttiin tilanteeseen liittyvää psykososiaalista tukea, neuvontaa ja ohjausta. Palvelua tarjotaan lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille henkilöille ja perheille, sukupuolesta tai iästä riippumatta.

 

Pohjanmaan turvakodilla on kuusi perhepaikkaa. Turvakodin arjessa toimii sekä ohjaajat että sosiaalityöntekijä, joka vastaa asiakasprosessista. Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Tarjoamme palvelujamme sekä suomeksi että ruotsiksi, myös englanti on vahvasti arjessamme mukana.

 

Haemme ohjaajia kahteen sijaisuuteen

01.10.2023 - 30.04.2024

01.11.2023 - 30.03.2024

Hakuaika päättyy 30.09.2023.

Työ alkaa sopimuksen mukaan, tai mahdollisimman pian, mikäli sopiva hakija löytyy. 

Turvakodissa ollaan akuutin kriisitilanteen ajan. Työskentelyn tavoitteena on väkivallan katkaisu, turvallisuuden lisääminen ja väkivallan uusiutumisen ehkäisy.

 

Tyypillisiä työtehtäviä turvakodin tuki- ja ohjaustyötä tekeville ovat:

  • arjen sujuvuudesta vastaaminen yhdessä muun henkilöstön kanssa. Arjen sujuvuudesta vastaaminen voi sisältää myös kodinhoidollisia töitä

  • tukea asiakasta väkivallasta selviytymisessä ja pohtia asiakkaan kanssa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kriisitilanteessa

  • palveluohjaus ja -neuvonta turvakodin asiakkaille ja turvakotiin puhelimitse yhteyttä ottaville henkilöille

  • toimiminen omaohjattavana lapsi- ja aikuisasiakkaille asiakasprosessin mukaisesti 

  • sekä muista turvakodin toimintaan liittyviä tehtäviä tilanteen mukaan 

  • tehdä yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, jotka liittyvät asiakkuuteen

  • ylläpitää omalla toiminnallaan turvakodin turvallisuutta ja puuttua turvallisuuspoikkeamiin.

 

Turvakodilla pääset osaksi moniammatillista, motivoitunutta ja ammattitaitoista työyhteisöä. Tarjoamme työn tueksi riittävän perehdytyksen, säännöllisen työnohjauksen sekä mahdollisuuden osallistua monipuolisesti työtä tukeviin koulutuksiin. Vaasan ensi- ja turvakoti ry tarjoaa toimivan työterveyshuollon sekä antoisia virkistystapahtumia ja työetuja.

 

Hakijalta edellytämme sosiaali- tai terveysalan AMK-koulutusta. (Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä, 1103/2018). Arvostamme alan työkokemusta sekä hyviä vuorovaikutus- ja tiimityön taitoja. Työ on kolmivuorotyötä sisältäen aamu-, ilta-, yö ja viikonlopputyötä. 

 

Työhön valitun tulee esittää rikostaustaote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002). Hakijalla tulee olla hygieniapassi. Turvakotityössä edellytetään tartuntalain 48 pykälän mukaista rokotesuojaa. Työntekijä voidaan velvoittaa esittämään huumausainetestiä koskeva todistus tehtävässä toimiessa (Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 759/2004 §8). Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimusta. 

 

Hakemukset ansioluetteloineen sähköpostilla osoitteeseen toiminnanjohtaja@vaasanturvakoti.fi

Otsikoituna: HAKEMUS

 

Lisätietoja ohjaajan tehtävistä antaa toiminnanjohtaja, Britt-Marie Hakala puhelimitse 050 5429422, arkisin klo 10–14 välillä.

bottom of page