top of page
Vaasan ensi- ja turvakoti fy. Vasa mödra- och skyddshem rf.-PhotoRoom_edited.png

FÖRENINGEN

Vasa mödra- och skyddshem rf. är en allmännyttig förening som grundats 1986. 

Föreningen är en av förbundet för mödra – och skyddshem:s 30 medlemsföreningar.

 

Föreningen en pålitlig och positiv samarbetspartner som arbetar och påverkar både lokalt och nationellt för att hjälpa och stödja barnfamiljer och personer som upplevt våld i nära relationer. Syftet med föreningens verksamhet är att med familjeorienterade metoder tillvarata barnets rätt till gynnsamma uppväxtvillkor och trygg utveckling, stödja föräldraskapet och familjen samt förebygga våld i hemmet och i nära relationer.

Föreningens grundläggande uppgift är att verka som förespråkare, försvarare och stödjare av familjer i föränderliga omständigheter. Föreningen utvecklar ständigt professionella arbetsmetoder och lösningar baserade på erfarenhet och forskning för att hjälpa människor i utsatta situationer.

Föreningens verksamhet omfattar skyddshem, våldsarbete inom öppenvård och separationsarbete inom barnfamiljer. 

 

Vi ser våra klienter som individer, behandlar alla lika och respekterar klientens rätt till självbestämmande.

Alla våra arbetstagare har tystnadsplikt och vi gör vårt bästa för att hjälpa de behövande genom att hjälpa hela familjen.

Vårt mål är att ge människor möjlighet att förändra sina liv.

 

 

Föreningens vision:

Alla har rätt till trygghet

 

Föreningens värden:

Mod

Deltagande

Rättvisa

Säkerhet 

Medmänsklighet

bottom of page