top of page
tausta-graafinen.jpg

FÖRENINGEN

Hemmet är fortfarande den mest otrygga platsen för många barn idag.

Vasa mödra- och skyddshem ry är en icke vinstdrivande icke-statlig organisation, vars syfte är att:

 

  • förebygga familjevåld och våld i nära relationer och att lindra följderna av våld

  • skydda barnets rätt till gynnsamma uppväxtförhållanden och till en trygg utveckling

  • stödja föräldraskapet och familjen

  • jobba för att villkoren och ställningen för familjer som lever under riskförhållanden ska förbättras.

 

Föreningen bedriver sin verksamhet utifrån gemensamma värderingar; mod, deltagande, rättvisa, säkerhet och medmänsklighet.

Vi lyssnar och stöder barns, ungdomars samt vuxnas välbefinnande och hjälper kunder vid våldshändelser i familjen eller i nära relationer.

 ​

Vi bemöter våra kunder som individer, behandlar alla lika och respekterar kundens självbestämmanderätt. 

Alla som arbetar hos oss har tystnadsplikt och vi gör vårt bästa för att stöda den hjälpbehövande genom att ge hjälp åt hela familjen.

 

Vårt mål är att möjliggöra en livsförändring.

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page