top of page

Är du intresserad av våldsarbete och skyddshemsarbete?

Vasa mödra- och skyddshem rf anordnar skyddshemstjänster och öppenvårdstjänster, för alla parter som lever med familj- och närståendevåld, genom tre verksamhetsmodeller. Inom föreningen finns Österbottens skyddshem, Öppenvårdstjänsten Avokki (våldsarbete), öppenvårdstjänsten Separationsarbete i barnfamiljer, samt Känn det ekonomiska våldet-projektet.

 

Skyddshemmet är en plats som erbjuder kortvarigt skydd för personer som upplevt våld i nära relationer. Förutom boende får även klienten professionell krishjälp och vägledning för att ta sig ur våldet, oberoende av kön eller ålder. Personalen på skyddshemmet upprätthåller även 24/7 kristelefon för personer som upplever närstående- eller familjevåld.

 

Vi söker nu en handledare till skyddshemmet, vikariatet är en tidsbegränsad anställning för tiden 04.03 - 31.12.2024. Arbetet startar enligt överenskommelse, eller snarast möjligt.

 

Österbottens skyddshem i Vasa har 6 familjeplatser. I personalen finns 7 handledare som utför treskiftsarbete. Arbetet på skyddshemmet leds av en ansvarig socialarbetare. I klientarbetet på skyddshemmet ingår att hjälpa och stöda klienten i dennes akuta krissituation. Hjälpen bygger på krissamtal med klienten, stödjande av klienten, servicehandledning samt hjälp med praktiska ärenden. Personalen sköter även hushållsuppgifter.

 

Vi erbjuder ett mångprofessionellt team med starkt stöd från närförmannen. Du får även en omfattande inskolning och möjlighet till mentor, regelbunden arbetshandledning, samt goda och omfattande fortbildningsmöjligheter. Du får även ta del av verksamheter som stöder arbetsförmågan samt arbetshälsovård. 

 

Uppgiften som handledare kräver yrkeshögskoleexamen inom det sociala området. (Lag om yrkesutbildade personerinom socialvården 817/2015 §8;  Statsrådets förordning 1103/2018).

Arbetet på skyddshemmet kräver en god team- och samspelsförmåga samt kunnande inom krisarbete. Finska och svenska språkkunskaper är en nödvändighet, andra språkkunskaper ses som en merit. Arbetet är treskiftarbete.

 

Den som blir vald till tjänsten är skyldig att uppvisa sitt brottsregisterutdrag (Lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som arbetar med barn 504/2002). Den sökande ska ha hygienpass. Arbete vid skyddshemmet kräver vaccinationsskydd i enlighet med §48 i lagen om smittsamma sjukdomar. Arbetstagaren kan bli skyldig att under sin anställning uppvisa ett intyg över narkotikatest (Lag om integritetsskydd 759/2004 §8)

Vi följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranchen, lönegrad G24. Prövotid 4 månader. 

 

Arbetsansökan och CV kan skickas till adressen: toiminnanjohtaja@vaasanturvakoti.fi

Meddelanderubrik: HAKEMUS-Turvakotiohjaaja. Ansökningstiden går ut den 10.3.2024

 

Mer information om positionen fås av skyddshemmets närförman Marina Häggback 050-5222224.

bottom of page