top of page

VÅRA TJÄNSTER

Österbottens skyddshem

Österbottens skyddshem är till för den som upplever eller hotas av våld i familjen eller i nära relationer. Skyddshemmet är öppet dygnet runt, alla dagar.

Läs mer

Avokki öppenvårdsenhet

Föreningen för Vasa mödra- och skyddshem ordnar även öppenvårdstjänster på Avokki. På Avokki arbetar sakkunniga som arbetar med fokus på familje- och närståendevåld, utmaningar i föräldraskapet, problem i parförhållandet och kriser som kan uppstå i livet. De som arbetar på Avokki erbjuder hjälp och stöd åt alla i familjen; den som blivit utsatt för våld, våldsutövaren och även för barn och ungdomar som bevittnat våldet. Stöd erbjuds också om du själv är orolig över hur du använder våld eller är rädd för att börja använda våld.

Läs mer

Projektet Känn det ekonomiska våldet

Ekonomiskt våld är ett nedtystat problem och inte lika välkänt som andra former av våld. Ekonomiskt våld innebär situationer där förövaren kontrollerar, berövar eller förstör den andras ekonomiska resurser i syfte att försämra dennes ekonomiska självständighet eller för att själv gynnas ekonomiskt. Ekonomiskt våld ses oftast som en våldsform i parförhållanden med det kan också förekomma gentemot till exempel barn, föräldrar och mor- och farföräldrar.

Läs mer

Separationsarbete i barnfamiljer

Separationsarbete i barnfamiljer stärker samarbetet och föräldraskapet mellan föräldrarna som separerat, samt förebygger risker som barn kan utsättas för i samband med separation. Vi erbjuder stöd åt dem som separerat men även åt dem som funderar på separation, vi ger stöd i ett tidigt skede för att göra separationen så smidig som möjligt. Föräldrar och deras barn i åldern 5-21-år erbjuds samtalsstöd enskilt, parvis eller i form av stödgrupper.

Läs mer

Anchor 1
Anchor 2

Skyddshemmet är öppet dygnet runt, året om.

bottom of page