top of page

Kara-grupp– KAMRATSTÖDSGRUPP FÖR PAPPOR SOM ÄR MITT I EN SEPARATION ELLER SEPARERAT

Separationsarbete i barnfamiljen anordnar en professionellt ledd kamratstödsgrupp för separerade pappor, en kväll i veckan. 

 

Med hjälp av kamratstödsgruppen stöds bevarandet av föräldraskapet och samarbetet föräldrar emellan vid en separation. Utgångspunkten för arbetet ligger i pappornas närvaro i barnets liv. Gruppen träffas sju gånger och varje möte har ett eget tema samt grupp- och hemuppgifter inom dessa teman.

 

Gruppen har begränsat antal platser.

Deltagandet är kostnadsfritt.

För mer information och intresseanmälan:

sam.jansson@vaasanturvakoti.fi

044 7732 431 / Sam

Magasinsgatan 12 D VAASA

bottom of page