top of page

DATASKYDD OCH SÄKERHET

TIETOTURVA JA TIETOSUOJA

INFORMATIONSSÄKERHET OCH DATASKYDD

Välkommen till Vasa mödra- ja skyddshems webbplats. Vi strävar efter att hålla webbplatsen så aktuell som möjligt och eventuella felaktigheter korrigeras utan dröjsmål.

På webbplatsen finns information om det stöd och den hjälp som organisationen erbjuder.

Du behöver inte vara inloggad för att komma åt webbplatsen. Vi följer personuppgiftslagen och skapar därför inget personregister över användarna.

Vi använder inte Google Analytics för statistiska ändamål. Den information som samlas in omfattar antalet besökare, det genomsnittliga antalet nedladdade sidor, den genomsnittliga tid som tillbringas på vår webbplats och de mest populära sidorna.

På denna sida kan du ladda ner registerbeskrivningarna för Vasa mödra- och Skyddshem rf. 

 

Tietosuoja Vaasan ensi- ja turvakoti ry. (FI)

Dataskyddsmeddelande Skyddshem - THL

bottom of page