top of page

PALVELUT

Pohjanmaan turvakoti - lähisuhdeväkivallan uhreille

Pohjanmaan turvakoti on tarkoitettu perhe- ja lähisuhdeväkivallan uhreille, näkijöille sekä uhkaa kokeville henkilöille. Turvakoti on auki vuorokauden ympäri vuoden jokaisena päivänä. 

Lue lisää

Avopalveluyksikkö Avokki - tukea elämän kriiseissä

Vaasan ensi- ja turvakotiyhdistys järjestää lisäksi avopalveluita Avokissa. Avokissa tuetaan ihmisiä elämän eri kriiseissä, erityisesti perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa sekä muissa vaikeissa elämäntilanteissa. Naisille, miehille, lapsille ja nuorille on omat työntekijät. Järjestämme myös erilaisia vertaistukiryhmiä ja vapaaehtoistoimintaa. 

Lue lisää

Taloudellinen väkivalta tutuksi -hanke

Taloudellinen väkivalta on vaiettu ongelma ja tuntemattomampi kuin muut väkivallan muodot. Taloudellisella väkivallalla tarkoitetaan tilannetta, jossa tekijä kontrolloi, riistää tai tuhoaa toisen taloudellisia resursseja heikentääkseen hänen taloudellista itsenäisyyttään tai hyötyäkseen itse taloudellisesti. Tyypillisesti taloudellinen väkivalta on parisuhteessa ilmenevä väkivallan muoto, mutta sitä voi esiintyä myös muissa lähisuhteissa kohdistuen esimerkiksi lapseen, vanhempaan tai isovanhempaan.  

Lue lisää

Ero lapsiperheessä -työ - varhaista tukea ja apua eroa harkitseville

Ero lapsiperheessä -työssä vahvistetaan eroavien vanhempien yhteistyöhalua ja vanhemmuutta sekä ehkäistään erosta aiheutuvia lapseen kohdistuvia riskejä  tarjoamalla varhaista tukea ja apua eroa harkitseville ja eronneille vanhemmille sekä heidän 5-21-vuotiaille lapsilleen yksilö-, pari- ja vertaisryhmätoiminnan keinoin.

Lue lisää 

Vaasan ensi ja turvakoti ry on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoudumme kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

Anchor 1
Anchor 2

Turvakoti on auki vuorokauden ympäri

vuoden jokaisena päivänä.

bottom of page