top of page

TULE MUKAAN

KOM MED

ensi-turvkoti-logo-.jpg

Tiesitkö, että koti on tänäänkin
usealle lapselle turvattomin paikka?

Visste du att hemmet fortfarande är
den mest otrygga platsen för många barn idag?

Yhdistyksen jäsenenä tuet työtämme mahdollistamalla avun perheväkivallan keskellä eläville, tuet lapsiperheitä vanhempien erotessa sekä autat meitä lisäämään ammattilaisten osaamista taloudellisesta väkivallasta

 

 

 

Jäsenmaksu on 15 € / vuosi

Jäsenenä:    

  • otat kantaa lähelläsi asuvien lapsiperheiden avun saannin puolesta, sillä yhdessä olemme enemmän!

  • saat kaksi kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen jäsenkirjeen yhdistyksen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista

  • pääset mukaan vaikuttamaan ja osallistumaan yhdistyksen kehittämiseen esimerkiksi yhdistyksen vuosikokouksissa sekä kerran vuodessa järjestämäämme iltateelle.

  • saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän sähköisen, Ensi- ja turvakotien liiton julkaiseman Enska-lehden

  • olet aina tervetullut osallistumaan yhdistyksen erilaisiin tapahtumiin.

________________________________________________________________________________________________________

Som medlem i vår förening stödjer du vårt arbete genom att möjliggöra hjälp för de som utsätts för familjevåld, samt barnfamiljer som går igenom skilsmässa. Ditt stöd hjälper oss även att kunna sprida kunskap om ekonomiskt våld till professionella 

 

Medlemskapsavgiften är 15 eur / år.

Som medlem:

  • tar du ställning till att de barnfamiljer som bor nära dig bör få hjälp. Tillsammans är vi starkare!

  • får du två gånger per år ett elektroniskt medlemsbrev gällande föreningens aktuella saker och händelser

  • har du möjlighet att delta och påverka utvecklingsarbetet i föreningen på våra årsmöten eller när vi ordnar ’kvällste-träff’ en gång per år

  • får du den elektroniska medlemstidningen Enska fyra gånger per år, som

      Förbundet för Mödra- och Skyddshem ger ut

  • är du alltid välkommen att delta i olika evenemang som ordnas av föreningen

Turvakoti on auki vuorokauden ympäri

vuoden jokaisena päivänä.

bottom of page